Menu Sluiten

GDPR Consulting

Op 25 mei 2018 werd de “General Data Protection Regulation” of Algemene Verordening Gegevensbescherming actief, kortweg GDPR. Deze wet verplicht bedrijven om zorgvuldig met hun data om te gaan. Concreet gaat deze over transparantie, data-overdracht, het recht om vergeten te worden en de verplichting om datalekken te melden.

Als sluitstuk van onze ICT-implementatie en management, consulteren wij onze klanten over de acties die ondernomen moeten worden om aan deze verplichtingen te voldoen.

Safe-Connect, de ICT afdeling van Cats&Dogs kan geen juridisch advies geven maar wel helpen om de vooropgestelde acties te documenteren, uit te voeren en zo datalekken te voorkomen. Zo kunt u ook na 25 mei met een gerust gemoed u blijven focussen op uw hoofdactiviteit.

Welke verplichtingen worden u opgelegd?

Wij helpen u met het opstellen van: